Skip to content

Perioade admise

PERIOADELE DE VÂNĂTOARE
are aprobate cote de recoltă, conform Legii 407/2006, modificată
Denumirea speciei Perioada de vânare Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada
    admisa interzisa
A. MAMIFERE
1. Bizamul 1 sept. – 15 aprilie 80 160
2. Căpriorul
– mascul 15 mai – 15 oct. 2500 5000
– femelă 1 sept. – 15 febr. 2000 4000
3. Cerbul comun
– mascul de trofeu 10 sept. – 15 nov. 6000 12000
– mascul de selecţie 1 sept. – 31 dec. 6000 12000
– femelă şi viţel 1 sept. – 15 febr. 6000 12000
4. Dihorul comun 15 sept. – 31 martie 30 60
5. Hermelina 15 sept. – 31 martie 30 60
6. Iepurele de câmp 1 nov. – 31 ian. 150 300
7. Jderul 15 sept. – 31 martie 200 400
8. Mistreţul 1 aug. – 15 febr. 1000 2000
9. Nevăstuica 15 sept. – 31 martie 100 200
10. Viezurele 1 aug. – 31 martie 100 200
11. Vulpea Tot anul 50
B. PĂSĂRI
1. Becaţina comună, becaţina mică 1 sept. – 28 febr. 55 135
2. Cioara de semănătură 1 aug. – 31 ian. 10 70
3. Cioara grivă 1 iunie – 31 martie  10 20
4. Ciocârlia de câmp 15 sept. – 15 nov.  20 30
5. Cocoşarul 1 sept. – 28 febr.  27 75
6. Cocoşul de munte fără perioadă de vânătoare  – 2700
7. Coţofana 1 iunie – 31 martie  10 20
8. Fazanul 1 oct. – 28 febr.  35 70
9. Gaiţa 1 sept. – 28 febr.  27 135
10. Găinuşa de baltă 1 sept. – 28 febr.  27 50
11. Gâsca de vară 1 sept. – 20 ian..  55 275
12. Gârliţa mare 1 sept. – 20 ian..  55 275
13. Graurul 1 sept. – 28 febr.  15 55
14. Guguştiucul 15 aug – 15 febr.  27 80
15. Ierunca 15 sept. – 15 dec.  150 350
16. Lişiţa 1 sept. – 31 ian.  27 110
17. Porumbelul gulerat 15 aug. – 28 febr.  27 80
18. Porumbel de scorbură 15 aug. – 28 febr.  55 110
19. Potârnichea 15 sept. – 31 dec.  55 220
20. Prepeliţa 15 aug. – 31 dec.  27 80
21. Raţa mare 1 sept. – 31 ian.  55 110
22. Raţa mică, raţa cârâitoare 1 sept. – 28 febr.  55 110
23. Sitarul de pădure 1 sept. – 28 febr.  55 110
24. Sturzul viilor 1 sept. – 28 febr.  27 75
25. Turturica 15 aug – 28 febr.  27 75