Skip to content

Informatii generale

  • Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi  (A.J.V.P.S.) Timiș este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători și/sau pescari sportivi.
  • Anul constituirii: 1967
  • Adresa: Timișoara, str. Bela Bartok nr. 17
  • Telefon:0256-495167,Fax:0256-497007
  • Afiliată la A.G.V.P.S. din România
  • Consiliul de conducere: 
  • Membri vânători: 1.154
  • Membri pescari sportivi: 1.984
  • Obiective   principale:

–         Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol prin vânătoare şi/sau pescuit sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi recreere;
–         Reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor asociaţi;
–         Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare şi de pescuit sportiv contractate;
–         Activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir şi chinologie vânătorească;
–         Organizarea de expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv.