Skip to content

Informatii generale

  1. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi  (A.J.V.P.S.) Timiș este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători și/sau pescari sportivi.
  2. Anul constituirii: 1967
  3. Adresa: Timișoara, str. Bela Bartok nr. 17
  4. Telefon:0256-495167,Fax:0256-497007
  5. Afiliată la A.G.V.P.S. din România
  6. Consiliul de conducere:
   Președinte: Traian Oprea
   Director:  Cornel Lera
   Vicepreședinte vânătoare: Ioan Jurji
   Vicepreședinte pescuit: Ica Eugen
   Membrii
   Petrișor Balabnan
   Doru Cădariu
   Ion Fistea
   Alin Gavoagian
   Ioan Jurj
   Viorel Marcuti
   Costel Medelean
   Ioan Petrescu
   Tiberiu Pistrui
   Gavrila Stoin
   Mircea Todorescu
  7. Membri vânători: 1.154
  8. Membri pescari sportivi: 1.984
  9. Obiective şi atribuţii principale:

–         Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol prin vânătoare şi/sau pescuit sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi recreere;
–         Reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor asociaţi;
–         Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare şi de pescuit sportiv contractate;
–         Activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir şi chinologie vânătorească;
–         Organizarea de expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv.