Skip to content

Statutul AJVPS

Posted by ajvps on mai 17, 2012

Statutul AJVPS

STATUTUL
Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.(1) Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Timis, denumită în continuare A.J.V.P.S Timis, este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.

(2) A.J.V.P.S Timis, este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, colecţionarilor de arme, simpatizanţilor, înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să-l respecte;

(3) A.J.V.P.S Timis are sediul în Timis;

(4) A.J.V.P.S Timis are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii;

(5) A.J.V.P.S Timis este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 438A/1998 şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Timis sub nr. 5 / 1998.

Art. 2.

((1) – A.J.V.P.S Timis este afiliată la A.G.V.P.S. din România, potrivit legii şi statutului acesteia.

((2) A.J.V.P.S Timis îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional